Bestuurlijk supportteam 

We zijn RIVO-Noord begonnen met een aantal zorgverleners, die samen dezelfde wensen hadden en nog steeds hebben: een gezamenlijke informatievoorziening voor onze zorgregio. Dit is essentieel om, ook in de toekomst, onze inwoners van de best mogelijke zorg te kunnen blijven voorzien. Inmiddels is ons bescheiden comité uitgegroeid tot ons regionale samenwerkingsnetwerk. En sinds kort worden we hierbij ondersteund door een Bestuurlijk supportteam. 

We hebben de afgelopen jaren al mooie stappen gezet; veel zorgorganisaties zien het belang in van een gezamenlijke informatievoorziening en denken, praten en doen mee binnen RIVO-Noord. We hebben een gezamenlijke visie opgesteld (onze netwerkzorg-architectuur) en hebben onze grote ambitie opgeknipt in kleine, behapbare bouwblokken. Zo kunnen we concrete tussenproducten opleveren. Concreet: we gaan onze gezamenlijke informatievoorziening bouwen!
 
Grote prioriteit
Dit kunnen we niet alleen. De besturen van onze zorgorganisaties zijn hierin essentieel. Waar het om gaat is: samen afspraken maken. Elkaar de hand schudden en volmondig zeggen: ‘We vinden data- beschikbaarheid belangrijk en gaan dit GROTE prioriteit geven. Samen in de regio en ook binnen onze eigen organisaties maken we op dit gebied keuzes, die aansluiten bij onze regionale visie.’ 

Bestuurlijk supportteam
Het Bestuurlijk supportteam bestaat uit:

  • Dennis van Achthoven | Icare 
  • Geke Blokzijl | Certe 
  • Stephanie Klein Nagelvoort-Schuit | UMCG
  • Stefan Meinema | HZD
  • Sandra Timmermans | Antonius Zorggroep 
  • Ron Wissink | HZD 

Prioriteren en stappen zetten
Stephanie Klein Nagelvoort-Schuit: ‘Data-beschikbaarheid is essentieel in de zorg. Morbiditeit en mortaliteit kunnen helaas nog steeds onderschreven worden door hiaten in de beschikbaarheid van data. Dit kan en moet voorkomen worden. Dat RIVO-Noord hier, als koploper in Nederland, mee aan de slag gaat is fantastisch. En vanuit het bestuurlijk supportteam denken we graag mee hoe we dit goede werk verder brengen.’ ‘Samen moeten we de juiste prioriteiten stellen’, vult Sandra Timmermans aan. Ook de andere bestuurders zitten op deze koers. Ron Wissink: ‘Zodat we inhoudelijke stappen kunnen zetten.’
 
Dennis van Achthoven stelt daarvoor de vraag: ‘Wat zou helpend zijn qua opdrachtgeverschap?’ Dat concrete opdrachtgeverschap, is wat er nu nog ontbreekt. Vanuit RIVO-Noord zijn we de stem van de zorgverleners, we formuleren de generieke behoefte en vraag. Het opdrachtgeverschap en de vraag van Dennis gaan we de komende tijd samen met de bestuurders scherp proberen te stellen. ‘En hierbij staat de inhoud voorop’, besluiten Geke Blokzijl, Ron Wissink en Stefan Meinema.