Bouwblokken 


Onze regionale informatievoorziening realiseren we in de vorm van de regionale zorgviewer. Met de zorgviewer brengen we alle gegevens uit de individuele zorginformatiesystemen samen op één scherm. Zodat elke zorgprofessional in zijn eigen systeem kan werken en op elk moment complete informatie kan opvragen. De zorgviewer bestaat uit negen bouwblokken. Deze bouwblokken zorgen ervoor, dat de zorgviewer modulair en flexibel opgebouwd kan worden. Elk bouwblok is aanpasbaar. Alle bouwblokken samen zorgen voor de zorgviewer. 

De bouwblokken geven binnen de zorgviewer aan wie je bent, wat je mag, waar je informatie vindt, welke informatie je kan delen en wat je gedaan hebt. 
 
Dit zijn de bouwblokken:

  • Toestemming

Inwoners van onze zorgregio geven op één keer, op één plek zorgverleners toestemming, dat zij  hun zorggegevens mogen inzien van andere behandelaren en vanuit andere zorgorganisaties.
 

  • Authenticatie

Klopt het dat jij als zorgverlener bent, wie je zegt dat je bent? Werk jij echt bij die zorgorganisatie? Door middel van twee factor authenticatie binnen het eigen zorginformatiesysteem wordt jouw identiteit op twee manieren gecheckt. Met deze authenticatie heb je ook toegang tot de Zorgviewer.
 

  • Autorisatie

Welke informatie van patiënten en cliënten is voor mij  als zorgverlener beschikbaar? Mag je als apotheker bijvoorbeeld de volledige zorginformatie zien of heb je enkel inzag in labuitslagen en medicatie?

  • Patiëntindex

 De patiëntindex maakt inzichtelijk bij welke zorgorganisaties de patiënt of cliënt bekend is. De zorgviewer bevraagt bij het inloggen door een zorgverlener enkel de informatiesystemen van deze zorgorganisaties.

  • Logging

Wie logt wanneer en waar in? Het geautomatiseerde logboek houdt exact bij welke zorgverlener toegang heeft gevraagd en gekregen tot de zorginformatie van een patiënt of cliënt.

  • Behandelplan

De stappen die je als patiënt of cliënt doorloopt in het zorgpad. In de zorgviewer zie je een digitale weergave van het -regionaal overeengekomen- zorgpad. Aan de gestructureerde stappen ‘hangen’ informatiecomponenten vast.

  • Ontsluiting bronsysteem

Elk informatiesysteem communiceert in een eigen taal. Dit technische bouwblok is een koppeling, die ervoor zorgt, dat alle zorginformatie uit de verschillende bronsystemen in de zorgviewer in dezelfde taal beschikbaar is.

  • Overname

Is de zorginformatie -beschikbaar in de zorgviewer, afkomstig van een ander bronsysteem- voor jou als zorgverlener relevant, dan kan je deze selecteren en overnemen in het informatiesysteem van jouw zorgorganisatie.

  • Zorgviewer

Alle bouwblokken samen vormen de zorgviewer. De zorgviewer combineert, ontdubbelt en filtert de informatie op basis van jouw behoefte als zorgverlener. De zorgviewer biedt zorgverleners een 360° beeld van de patiënt of cliënt. Opgebouwd uit alle beschikbare zorginformatie, waarvoor de patiënt of cliënt toestemming heeft gegeven.

Multi-inzetbaar
De bouwblokken zijn niet alleen bruikbaar voor de regionale zorgviewer, maar zijn ook bruikbaar en essentieel voor het delen van diagnostiek, multidisciplinair overleg, monitoring en E-health en de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO).