De mensen van RIVO-Noord 


  • Naam: Franke Volbeda

  • Organisatie: Treant Zorggroep

  • Functie: Internist-endocrinoloog en Chief Medical Information Officer (CMIO) 

Sinds 2014 is Franke Volbeda werkzaam als internist-endocrinoloog bij Treant Zorggroep, op ziekenhuislocaties Emmen en Stadskanaal. Sinds maart 2021 is hij naast internist ook de Chief Medical Information Officer (CMIO) van Treant Zorggroep.
 
‘Als medisch specialist was ik al bij meerdere projecten op het gebied van ICT betrokken. Toen de vraag kwam of ik de rol van CMIO wilde vervullen binnen onze zorggroep, heb ik meteen ja gezegd. Ik ben nu de helft van de week nog gewoon werkzaam als internist en de andere helft van de week als CMIO. Een mooie combinatie, omdat je als zorgverlener precies weet wat je op ICT-gebied nodig hebt en in zeer nauw contact staat met de ICT-professionals binnen de organisatie.’

Gezamenlijkheid
In die gezamenlijkheid zit volgens Franke ook de kracht. ‘We hebben binnen Treant vijf zorgverleners een dagdeel per week vrijgespeeld voor de verbetering van de ICT-processen. Zij zijn gekoppeld aan ICT-projectleiders. Als team pakken zij onderwerpen op als het digitaal patiëntenportaal, de doorontwikkeling van het EPD en automatiseren en standaardiseren. Op deze manier kunnen we veel werk verzetten en benutten we ieders expertise en ervaring ten volste.’

Kwaliteit en efficiëntie
‘Ook samenwerkingen met andere organisaties op het gebied van digitalisering zijn belangrijk. De zorg is over veel lagen en organisaties verdeeld, daarom is samenwerken -binnen en buiten de regio- zo belangrijk. Alleen samen kunnen we zorgen voor een écht compleet patiënten- en cliëntendossier, dat met de mens achter het dossier meereist. Een complete set aan zorggegevens zorgt voor kwalitatief betere zorg en voor efficiëntie. Daarom is de samenwerking binnen RIVO-Noord ook zo sterk.’
 
Proeftuin
‘Met Certe werken we vanuit Treant al een tijd intensief samen om realtime labuitslagen te kunnen inzien. Sinds deze zomer is dat weer mogelijk. We waren samen op zoek naar toekomstbestendige oplossingen en kwamen tot de conclusie dat je daarvoor meer partners nodig hebt. We zochten daarom regionale aansluiting bij RIVO-Noord. Met het oog op de toekomst hebben we uitgewerkt wat wij als gebruikers nodig hebben om goede en doelmatige zorg te leveren. Wat we willen is dat de labuitslagen van patiënten straks bij al hun behandelaren bekend zijn en dat ze daardoor niet meer onnodig dubbel geprikt worden. De opbrengst van deze data-samenwerking is nu al heel duidelijk merkbaar voor onze zorgverleners en zeker ook voor de medewerkers op secretariaten en medische administraties. Het is een heel mooie proeftuin voor de rest van onze zorgregio.’