De mensen van RIVO-Noord 

  • Naam: Guido d’Angremont


  • Organisatie: Groninger Huisartsen Coöperatie 


  • Functie: huisarts en Chief Medical Information Officer (CMIO) 

Guido d’Angremont werkt als waarnemend huisarts in de provincies Groningen en Drenthe. Sinds mei 2022 heeft Guido ook de handschoen voor het CMIO-schap bij de Groninger Huisartsen Coöperatie (GHC) opgepakt. De GHC organiseert ketenzorg, zorgvernieuwing en digitalisering voor huisartsen in de provincies Groningen en Noord-Drenthe. ‘Ik zie het vooral als mijn taak om mijn collega-huisartsen te enthousiasmeren voor de verdere digitalisering in de huisartsenzorg.’
 
In zijn opleiding en ook eenmaal als huisarts werkzaam viel Guido zijn mond af en toe open van verbazing. ‘Ik ben nog vrij vers als huisarts en opgegroeid in de digitaal georiënteerde wereld, de omslachtigheid van een EPD of een HIS was voor mij echt onvoorstelbaar. In het gewone leven konden we jaren geleden al zo veel meer. Waarom kan dat in de zorg nog niet? Mijn enthousiasme voor digitale oplossingen was, en is, dan ook zeker een grote drijfveer om als CMIO aan de slag te gaan.’
 
Verschillende praktijken
‘Natuurlijk gaat het wel verder dan enkel het enthousiasmeren van vakgroepleden en partners. We gaan voor een duidelijke digitaliseringskoers. Als waarnemend huisarts kom ik op veel verschillende plekken en in veel verschillende huisartsenpraktijken. Vanuit die verschillende praktijken krijg ik veel input die ik kan meenemen in die gezamenlijke koers. Digitalisering in en van de zorg is tenslotte geen vraag meer, maar een noodzaak.’

Van last naar ontlasting
‘Voor de eerstelijn zal het zwaartepunt van de zorg -ook in de nabije toekomst- nog steeds bij de fysieke contactmomenten liggen. Daarnaast zal voor een steeds groter wordende groep patiënten digitale zorg een goede en fijne optie zijn. Naast meerwaarde voor onze patiënten, kan de digitalisering vooral ook veel opleveren voor huisartsen zelf.
De druk op de huisartsenzorg neemt toe; een van de oplossingen is efficiënter te gaan werken. Waar digitalisering nu nog te vaak als administratieve rompslomp of last ervaren wordt, moeten we mijns inziens toe naar digitalisering inzetten als ondersteuning in het zorgproces, zodat dit huisartsen ontlast. We moeten leren slimmer om te gaan met applicaties en de toepassing ervan. Door hierin samen te werken in de keten en in de regio gaan we veel winst behalen.’

Toekomstbestendige zorg
Dat Guido enthousiast is over RIVO-Noord is dan ook geen verrassing. ‘Het samenwerken binnen onze zorgregio om een gezamenlijke informatievoorziening te realiseren is natuurlijk waarom RIVO-Noord ontstaan is. Ik loop nog niet heel lang mee binnen RIVO, maar ik ben er zeker van dat de ontwikkelingen essentieel zijn voor toekomstbestendige zorg. En de daadkracht die de samenwerkende zorgverleners en -organisaties tot nu toe hebben getoond, zorgen voor veel vertrouwen voor het -in eerste instantie- realiseren van de Zorgviewer.’

Professionele samenvatting
Volgens Guido is voor huisartsen vooral de professionele samenvatting een onderdeel van de Zorgviewer, waar zorgverleners veel aan kunnen hebben. Als huisarts bespreek ik, net als bijvoorbeeld oncologen, met patiënten hun wensen in de laatste fase van hun leven: wil je nog gereanimeerd worden, wil je nog een ziekenhuisopname? Deze advanced care planning is essentieel om mee te nemen door de hele zorgketen heen.’