De mensen van RIVO-Noord

  • Naam: Tom Sterk 

  • Organisatie: Antonius Zorggroep
     
  • Functie: Hoofd informatievoorziening


Eind 2019 startte Tom Sterk bij Antonius Zorggroep als Hoofd informatievoorziening. ‘Als adviseur en manager bij mijn vorige werkgever PwC heb ik veel organisaties geholpen met het oplossen van hun vraagstukken op het gebied van IT en digitalisering. Altijd waren dit organisaties binnen het publiek domein. Het leek me een mooie uitdaging en ook vooral leuk om mijn eigen gegeven adviezen in de praktijk te brengen. En dat doe ik nu bij Antonius Zorggroep.’
 
‘Als informatiemanager geef ik leiding aan het team van informatieadviseurs en functioneel beheerders binnen Antonius Zorggroep. Samen werken we aan het optimaal inzetten van digitale middelen voor de zorg in ons ziekenhuis en onze thuiszorgorganisatie. We proberen de brug tussen de werelden van de zorg en IT zo goed mogelijk te slaan. Dat we hierbij te maken hebben met uitdagingen, maakt dat ik mijn werk zo interessant vind.’ 

Uitdaging
‘Hoe zorgen we ervoor, dat we onze zorgprofessionals qua IT zo goed mogelijk faciliteren? Binnen onze organisatie hebben we de keuze gemaakt om te werken met standaard IT-oplossingen, bijvoorbeeld binnen ons EPD, met de software van Chipsoft. Maar die standaardoplossingen zijn natuurlijk niet voor iedere zorgprofessional honderd procent handig. Om hierover het gesprek aangaan en iemand verder  te helpen, vind ik iedere keer weer een mooie uitdaging.’

In gezamenlijkheid
‘Als zorgorganisatie staan we niet alleen; we moeten het samen doen met alle ketenpartners in de regio. Dat geldt voor het verlenen van de zorg aan onze patiënten en cliënten, maar ook op het gebied van informatie-uitwisseling en IT. Met RIVO-Noord zoeken we die samenwerking op. Zo leren we van elkaar en kunnen we dingen in gezamenlijkheid uitzoeken en uitwerken. Nut en noodzaak worden ook echt gezien, dat maakt dat we als samenwerkingsorganisatie steeds groter worden en we stappen kunnen zetten. Waarbij de formule status van onze samenwerking een van deze eerste belangrijke stappen zal zijn. En ondertussen weten we elkaar goed te vinden, dat is het meest belangrijk.’