Delen van labgegevens 


Laboratoria, zorgverleners, patiënten, cliënten en onderzoekers wisselen dagelijks duizenden laboratoriumgegevens uit. De laboratoriumonderzoeken maken een belangrijk onderdeel uit van de medische zorg. Ook in onze zorgregio. Any minute uitslagen kunnen inzien, is een grote wens binnen onze zorgregio, vooral binnen de eerstelijnszorg. Hoever zijn we hier eigenlijk mee? 

Het delen van labgegevens zorgt ervoor, dat we ons vak beter kunnen uitoefenen en we onze patiënten en cliënten van de best mogelijke zorg kunnen voorzien. En voor de patiënt betekent het meer vertrouwen en bijvoorbeeld geen dubbele prikafspraken meer of nog een keer je urine inleveren. Deze efficiëntie en betere beschikbaarheid van labgegevens verbetert de kwaliteit van onze zorg.
 
Overzicht
Yoeri Zuidwijk, huisarts bij Huisarts Marsdijk in Assen en CMIO bij Huisartsenzorg Drenthe, praat ons bij over het proces: ‘We willen dus een compleet en actueel laboverzicht, over de bekende zorglijnen heen. Zodat we als behandelaar -huisarts, specialist ouderen-geneeskunde, psychiater- en ook als laboratoriumspecialist en apotheker beschikken over een relevante data-selectie, zowel real-time als retrospectief. Zodat we eventuele trends kunnen zien bij patiënten en cliënten. Daarom gaan we als RIVO-Noord voor onze zorgregio kijken hoe we dit kunnen realiseren, voor ons hele zorgregio, voor zowel de eerste-, tweede- en derdelijn.’

Status
Yoeri: ‘Met een kernteam vanuit de verschillende lijnen hebben we twee scenario’s opgesteld. Die werken we op dit moment uit. Om vervolgens een regionale beslissing te nemen. Zodat we een mooie tussenstap kunnen zetten voor het delen van labgegevens. Nog voordat we de regionale zorgviewer gerealiseerd hebben. Dat zou met name voor de eerstelijn een fantastische stap voorwaarts zijn.’  

Yoeri Zuidwijk - huisarts bij Huisarts Marsdijk in Assen en CMIO bij Huisartsenzorg Drenthe