Marc Seelen geeft voorzittershamer door 
aan Dan Zhang

In juli 2021 nam internist-nefroloog en cmio binnen het UMCG afscheid als voorzitter van RIVO-Noord. Hij gaf de voorzittershamer door aan Dan Zhang, reumatoloog en cmio binnen het MCL. Bij deze een ode aan Marc, die zijn rol als voorzitter natuurlijk en inspirerend heeft gepakt. 

Marc was vanaf het eerste uur betrokken bij RIVO-Noord. Hij was -en is natuurlijk nog steeds- een zorgprofessional met veel energie, een inspiratiebron voor velen en heeft een duidelijk beeld over de nut en noodzaak van technologie in de zorg. Hij is een bruggenbouwer tussen de medische wereld en de wereld van de techniek. Zijn visie is, dat een regionale informatievoorziening voor de zorg het platform biedt, dat nodig is voor de toekomst van de zorg. Marc: “Met behulp van goed ingeregelde informatievoorzieningen in de regio, en in Nederland, kunnen we die zorgvraag beter afstemmen op het zorgaanbod en beter met elkaar samenwerken. Om onze patiënten de gerichte zorg te bieden die ze nodig hebben.”
 
Dank!
Wij willen Marc ontzettend bedanken voor zijn toewijding, inspiratie en samenwerking. Mede dankzij zijn inzet hebben we grote stappen gezet in de regionale samenwerking en het digitaal uitwisselen van zorginformatie.