Mooie informatie-voorzieningsstappen

De juiste gegevens op de juiste plek, zodat we de any time de juiste zorg kunnen verlenen in Noord-Nederland. Dat is waar we ons samen als RIVO-Noord richten. Met als ultieme stip op de horizon de regionale zorgviewer, maar in de tussentijd worden er prachtige, concrete tussenstappen gezet. Stappen die vooral voor de medewerkers van de zorgadministraties grote winst opleveren. 

Friesland: uitwisseling EPIC - Chipsoft
De Friese ziekenhuizen Tjongerschans en Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) kunnen sinds oktober 2021 verwijzingen van patiënten digitaal regelen, ook al werken ze met verschillende EPD-systemen, namelijk Chipsoft en Epic. ‘MCL en TSH zijn onderdeel van ZPF (Zorgpartners Friesland) en streven naar intensivering van de onderlinge samenwerking. Daarvoor is digitale uitwisseling van informatie binnen het zorgproces een belangrijke randvoorwaarde.’, trapt klinisch informaticus Martijn Reijm (MCL) af. ‘Hierbij worden mensen die eerst patiënt waren in het MCL nu soms behandeld in Tjongerschans, maar het werkt ook andersom. We hebben ervoor gezorgd dat we via een digitale verwijsbrief, technisch gezien via XDR, een  verwijzing naar Zorgplatform-Tjongerschans kunnen sturen. Vanuit HiX naar het MCL kan dit ook, op basis van een order. Op deze manier komen de gegevens van de patiënt in het juiste ziekenhuis in de werklijst terecht, samen met alle relevante zorginformatie. Dit werkt goed. Verbeterpunten, met name de weergave en de plaats van de informatie in de EPD’s, werken we nu verder uit.’ 

Eerder in de Leeuwarder Courant:

Wiebrand Hoeksma, hoofd ICT van Tjongerschans: ‘Deze nieuwe vorm van gegevensuitwisseling opent deuren die tot voor kort gesloten waren of op een kier stonden. Het is nu technisch mogelijk om bij alle patiëntverwijzingen tussen zorginstellingen de relevante informatie direct met de patiënt mee te laten reizen, ongeacht het EPD dat de zorginstellingen gebruiken. Hierdoor beschikken alle zorgprofessionals om de patiënt heen altijd over actuele informatie, heel belangrijk om de patiënt veilige zorg te kunnen bieden. Bovendien stelt deze gegevensuitwisseling de ziekenhuizen en andere zorginstellingen in staat om de samenwerking met hun zorgpartners -regionaal én landelijk- te intensiveren.” 

Alexander te Slaa, vaatchirurg MCL en Tjongerschans: ‘Als ik een patiënt ontvang uit een ander ziekenhuis, heb ik alle actuele gegevens nodig. Hoe sneller hoe beter. Dat ik die informatie nu meteen voor me heb als de patiënt binnenkomt, helpt mij enorm. Niet alleen ben ik daardoor meteen goed geïnformeerd, ik kan mijn behandeling vaak ook éérder beginnen. Dat is kostbare tijdwinst.’

Het volledige Leeuwarder Courant-artikel lees je hier >> 

Drenthe en Groningen: uitwisseling via XDS NN
Radiologiebeelden uitwisselen is in onze regio al goed georganiseerd via de beveiligde digitale snelweg XDS NN. Via dezelfde snelweg wisselen, na een succesvolle pilotperiode, het Martini Ziekenhuis en het UMCG sinds een tijdje ook patiëntsamenvattingen uit voor de oncologische zorgpaden en voor de HartNet-zorg. ‘Dat is een mooie stap voorwaarts’, vindt Gerard van Kernebeek. Als projectmanager in het UMCG houdt hij zich bezig met digitale gegevensuitwisseling. 

Eerder op de website van GERRIT:

Evelien van der Sluis, medisch secretaresse bij het secretariaat Maag-Darm-Leverziekten van het Martini Ziekenhuis: ‘Verwijzingen hebben meestal spoed: ze moeten op tijd bij het UMCG  zijn zodat de patiënten besproken kunnen worden in het eerstvolgende MDO. Het is bovendien belangrijk dat je alle benodigde informatie meestuurt, je mag niks vergeten want dat kan ook vertraging opleveren voor de patiënt. Nu zetten we het patiëntdossier in één keer klaar in XDS en mailen het UMCG een linkje.’ 

Het volledige artikel van GERRIT lees je hier >> 

Gerard: ‘Inmiddels wisselen we ook met de ziekenhuizen van Treant Zorggroep gegevens uit via XDS NN. Het gaat om alle hartverwijzingen vanuit Treant naar het UMCG. Waar voorheen een mail vanuit Treant naar het UMCG werd verzonden met de gegevens van de patiënt -inclusief vele bijlagen - volstaat nu enkel een mail met de tekst Wij verwijzen patiënt x. In deze mail zit een link naar XDS NN, waar vervolgens alle relevantie verwijsinformatie van de patiënt inzichtelijk is. Een implementatieplan is in de maak om de nieuwe werkwijze in 2022 verder uit te rollen naar alle verwijzende afdelingen van Martini, Treant en later ook WZA en Ommelander Ziekenhuis.’
 
Ook wordt intussen gewerkt aan de omgekeerde route; verwijzingen vanuit het UMCG naar de omliggende ziekenhuizen. ‘Daarvoor willen we er eerst voor zorgen, dat de brieven van het UMCG automatisch beschikbaar komen in XDS NN. Dit is op een haar na gereed. Daarna heeft het ziekenhuis waar we naar (terug)verwijzen voor het vervolg van de behandeling, en ook de huisarts, de volledige set aan relevante zorginformatie van de patiënt direct inzichtelijk. Al deze stappen kunnen we zien als onderdeel van de transitiearchitectuur waarin we in verstandige stappen toebewegen naar onze uiteindelijke regionale netwerkzorgarchitectuur.’

Samenbrengen
Inkrid Feil, secretaris RIVO-Noord: ‘In onderling overleg kijken we nu hoe we de initiatieven in Friesland en Drenthe en Groningen kunnen samenbrengen, zodat het regionaal dekkend en we vervolgens landelijk kunnen opschalen.’