Zorgviewer: aan de slag! 

Woensdag 7 september troffen we als RIVO-leden alle bestuurders van ons samenwerkingsnetwerk. Wat was het goed om elkaar eindelijk in 3D te ontmoeten, in plaats van twee dimensionaal via de schermen van onze laptops en telefoons. 

Samenvattend over deze middag kunnen we concluderen, dat: 

  • een regionale informatievoorziening voor onze zorgregio onze gezamenlijke wens is; 
  • de Zorgviewer -inclusief de bijbehorende bouwblokken- een goede concrete uitwerking van deze wens is; 
  • het nu zaak is snel vervolgstappen te zetten; 
  • onze samenwerking, en de concrete bijdrage van elke zorgorganisatie, te formaliseren. 


Vaststellen opdrachtgeverschap en governance
Donderdag 8 september vroegen we het bestuurlijk ROAZ Noord-Nederland om het opdrachtgeverschap te vervullen voor de Zorgviewer-bouwblokken. De bestuurders zijn hierover positief! Op dit moment geven we -samen met AZNN/ROAZ- het opdrachtgeverschap en de governance voor de realisatie van de Zorgviewer en de toestemmingsregistratie vorm. Dit voorstel wordt 15 december in het bestuurlijk ROAZ Noord-Nederland besproken en hopelijk vastgesteld. Zodat we vervolgens samen aan de slag kunnen 💪! 

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen