Regionale zorgviewer: waar staan we?

Een veelbesproken onderwerp binnen RIVO-Noord is de regionale zorgviewer, daar werken we samen naartoe. Met concrete tussenstappen, zodat zorgprofessionals en medewerkers medische administratie in de tussentijd zo eenvoudig en snel mogelijk inzicht hebben in de zorginformatie van patiënten en cliënten. Meer over deze tussenstappen lees je in de andere artikelen in deze nieuwsbrief. Nu eerst de zorgviewer. 

Het idee van de regionale zorgviewer hebben we als RIVO-Noord gezamenlijk omarmd. De eerste vraag is nu: hoe gaan we dit concreet bouwen? ‘Deze vraag hebben we samen met Salesforce, een op de cloud gebaseerd platform voor crm, opgepakt’, vertelt Tom Sterk, Hoofd informatievoorziening bij Antonius Zorggroep. In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen stellen zij -onbetaald- mankracht en expertise beschikbaar om maatschappelijke thema’s verder te helpen. Zo’n traject wordt met een mooi woord supernovatraject genoemd. Een daarvan is onze zorgviewer.’
 
Concept versie
‘Inmiddels hebben we de eerste supernovasessie gehad, waarbij verschillende professionals van de RIVO-Noord partners en GERRIT betrokken waren. We hebben onder andere eisen opgesteld waaraan de zorgviewer uiteindelijk moet voldoen -de stip op de horizon- en waar een eerste conceptversie van de zorgviewer moet voldoen, een zogenaamd Minimal Viable Product, zodat Salesforce deze kan maken.’

Testen
‘In het voorjaar van dit nieuwe jaar hopen we het eerste concept van de zorgviewer te kunnen testen. Dat gebeurt binnen een bepaald aantal zorgpaden, waarbij in ieder geval een ziekenhuis, een huisarts en ook het lab betrokken zijn. Zodat de hele zorgketen de viewer -vanuit eigen zorg- en informatieperspectief- kan beoordelen.’

Stapsgewijs
‘We kiezen ervoor om eerst met zo’n concept-product te testen, omdat het zonde is om een aantal jaren aan een product te werken, om er na oplevering achter te komen dat het product toch niet helemaal aansluit op de dagelijkse zorgpraktijk. Door het ontwikkeltraject op te delen in stappen, kunnen we na testen de viewer steeds beter laten aansluiten op de zorg in Noord-Nederland.’ 

Vervolg
‘Als blijkt, dat we met de eerste concept-versie op de juiste weg zijn, dan stopt het supernovatraject. We gaan dan kijken hoe en met welke partner we onze regionale zorgviewer daadwerkelijk gaan ontwikkelen. Dit nieuwe jaar belooft dus een jaar te worden waarin we heel concrete zorgviewer-stappen gaan zetten.’