Het waarom en hoe van RIVO-Noord


De letters RIVO-Noord staan voor: regionaal informatievoorzieningsoverleg Noord-Nederland. Een samenwerkingsnetwerk op het gebied van informatievoorziening in de zorg, met mensen die de zorg zelf verlenen (cmio's). Dit samenwerkingsnetwerk gaat de grenzen van de individuele zorgorganisaties en de bekende lijnen voorbij. 

Waarom
De zorg verandert. Als zorgprofessionals vormen we steeds meer een netwerk rond de patiënt. Een gezamenlijke informatievoorziening voor al die zorgprofessionals is essentieel. Sterker: een regionale informatievoorziening is daarvoor het fundament. Zodat alle zorginformatie beschikbaar is voor alle zorgprofessionals in het zorgnetwerk. Altijd en overal.

Verbindende schakel
In het regionale zorginformatielandschap is RIVO-Noord als gebruikersplatform de verbindende schakel tussen partijen op bestuurlijk en zorginhoudelijk niveau. Daarbij betrekken we partijen op het niveau van infrastructuur, informatiestandaarden en applicaties. Ons samenwerkingsverband gaat dus over de organisatorische manier van interoperabiliteit in de zorg. Daarbij hanteren we twee uitgangspunten:

  • de vraag en de prioriteit van de zorgprofessionals is leidend;
  • we kiezen als zorgregio een gezamenlijke richting, die alle zorgorganisaties binnen ons samenwerkingsnetwerk als uitgangspunt hanteren bij het maken van keuzes m.b.t. de beschikbaarheid van zorginformatie.

Regionale zorgviewer
Onze eerste prioriteit is de regionale zorgviewer. Met deze zorgviewer brengen we alle gegevens uit de individuele zorginformatiesystemen samen op één scherm. Met de zorgviewer kan elke zorgprofessional in zijn eigen systeem werken en op elk moment complete informatie opvragen. De zorgviewer biedt dus een actueel totaalbeeld van de patiënt of cliënt. Altijd en overal.

Meer weten over RIVO-Noord, neem dan vooral contact op Dan Zhang (voorzitter, bereikbaar via 06 50228897) of Inkrid Feil (secretaris, bereikbaar via 06 52724531).