Vruchtbare acute zorg-bijeenkomst 


Dinsdag 24 mei organiseerde ROAZ-bureau Acute Zorgnetwerk Noord Nederland een bijeenkomst over de toekomst van acute zorg in onze zorgregio. Bestuurders en professionals van de noordelijke zorgorganisaties waren hierbij aanwezig. Door middel van vier strak getimede pitches werden zij geïnformeerd over de vier -hoogst geprioriteerde- ROAZ-thema’s: zorgcoördinatie en capaciteit, personeel, landelijk beleid en data-beschikbaarheid en slimme zorgtechniek. En laat nou data-beschikbaarheid precies ons ding zijn. 

Erik Noordhof, bestuurder Doktersdienst Groningen, is dossiervoerder van het thema data-beschikbaarheid en slimme zorgtechniek. Erik: ‘Ik vond het belangrijk om RVIO-Noord voor dit thema uit te nodigen, omdat jullie al een prachtige visie op dit thema hebben geformuleerd en daadwerkelijk stappen zetten. Het is belangrijk om dit als zorgregio gezamenlijk op te pakken en uit te rollen. Data-beschikbaarheid komt binnen de acute keten veelvuldig aan bod als knelpunt én als kans om acute zorg op gewenste wijze in te zetten. En dit geldt natuurlijk niet alleen voor de acute keten, maar voor de gehele zorg.’
 
Fantastische input
Dan Zhang nam -samen met Erik- de pitch voor haar rekening. Dan: ‘In vijf minuten hebben we alle aanwezige bestuurders bijgepraat over het belang van data-beschikbaarheid, over RIVO-Noord en de concrete stappen die we al hebben gezet en gaan zetten.’ Na de vier pitches gingen de aanwezigen in kleine groepen uiteen om in werksessies de thema’s verder uit te diepen. In vier rondes werden, aan de hand van concrete vragen, de thema’s verder uitgediept. 

Dan: ‘Deze werksessies hebben fantastische input opgeleverd. En wordt de komende weken verkend of het Bestuurlijk ROAZ Noord-Nederland opdrachtgever kan zijn voor onze zorgviewer-bouwblokken, waaronder de toestemmingsregistratie. Zodat we vervolgens een concrete opdracht kunnen formuleren en mooie, volgende stappen kunnen zetten.’