Ontwikkelingen

RIVO-Noord

Zorgviewer

De juiste zorg op de juiste plek. Met de juiste informatie. Hoe doen we dat? In Noord-Nederland is hier een start mee gemaakt, met de ontwikkeling van de Zorgviewer. Hierin brengen we gegevens van de patiënt of cliënt, vanuit de verschillende zorgorganisaties, samen op één scherm.

RIVO-Noord

Toestemmingsregistratie

Voor de beste behandeling is een zo compleet mogelijk beeld van de patiënt of cliënt nodig. Zijn er meerdere zorgprofessionals bij de behandeling betrokken? Dan is uitwisseling van zorginformatie belangrijk. En voor die uitwisseling moet de patiënt of cliënt toestemming geven. 

MDO-platform

Het multidisciplinair overleg, kortweg het mdo, is niet meer weg te denken uit de wereld van de zorg. Een team zorgprofessionals kijkt in het mdo samen naar het vaak complexe ziektebeeld van een patiënt. Elk vanuit het eigen specialisme. Om zo tot het beste behandelplan te komen. 

Acute zorg

Passende zorg in acute situaties, dat is waar het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland (AZNN) zich -samen met al haar ketenpartners- de komende periode op focust. Want niet bij elke melding via 112 is het nodig om een ambulance op pad te sturen.