Energie en versnelling in de acute zorg

 

Passende zorg in acute situaties, dat is waar het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland (AZNN) zich -samen met al haar ketenpartners- de komende periode op focust. Want niet bij elke melding via 112 is het nodig om een ambulance op pad te sturen. Soms is een bezoek aan de huisartsenpost effectiever of is het fijn als de wijkverpleegkundige even langsrijdt. Maar welke zorg er ook het meest passend is, de juiste informatie inzichtelijk hebben is essentieel. Of die informatie nou vanuit de meldkamer, via de ambulance naar de spoedeisende hulp gaat, of dat die informatie via een senioren alarmknop bij de zorgcentrale binnenkomt en via de zorgcentrale naar de wijkverpleegkundige gaat, dat doet er niet toe. Belangrijk is, dat de informatie juist en compleet is. Én met de patiënt meereist. 


Dit informatiedeel is deels al op orde; zo wordt binnen de RAV’s in Noord-Nederland op uniforme wijze informatie vanuit de ambulances bij de verschillende ziekenhuizen aangeleverd; nog voordat de ambulance ter plaatse is kunnen zorgprofessionals op de SEH lezen welke patiënt met welke klachten er zo meteen wordt binnengereden. Dit is onderdeel van de Nictiz informatiestandaard Acute Zorg. Om deze informatiestandaard verder en volledig te implementeren in onze zorgregio, en daarmee ook het bieden van passende zorg in acute situaties verder vooruit te helpen, is de samenwerking binnen RIVO-Noord van groot belang; het zorgt voor energie en versnelling!