Toestemmingsregistratie, zo gepiept?

Stel: je geeft als patiënt je huisarts toestemming om je medische gegevens met het ziekenhuis te delen, omdat je naar de neuroloog moet. Zij wil op haar beurt graag extra onderzoek laten doen door haar collega in het UMCG. Maar de neuroloog mag je gegevens niet zomaar delen met het UMCG. Jij moet daar dus ook nu weer toestemming voor geven. En als je -iets verder in je ziekteproces- opgenomen wordt in het verpleeghuis, moet je nogmaals toestemming geven, zodat de zorgprofessionals ook daar jouw medische informatie kunnen inzien en gebruiken. Kortom, die toestemmingsregistratie is niet zomaar even gepiept. 
 

Rik Voerman, directeur Financiën en Ict bij Antonius Zorggroep: “We streven naar beschikbaarheid van zorginformatie voor alle inwoners en zorgprofessionals in onze regio. Maar de materie rondom de toestemming van de patiënt is ingewikkeld, vooral doordat wetten elkaar overlappen. Dit komt de zorg voor onze inwoners niet ten goede en maakt dat het samenwerken van zorgprofessionals bemoeilijkt wordt. Zonde.”


Toestemmingsvinkje
“Dat is precies de reden waarom we dit als regio willen aanpakken" vertelt Jan-Joost van Walsum, lead enterprise architect in het UMCG. "Als we over de grenzen van zorgorganisaties heen willen samenwerken, is die informatie essentieel. Die moet altijd en overal voor alle betrokken zorgprofessionals beschikbaar zijn, met natuurlijk respect voor de privacy van onze inwoners en het beroepsgeheim van onze zorgprofessionals."

Rik: "Door het eenmalig zetten van het groene toestemmingsvinkje hebben inwoners van onze zorgregio zelf het stuur in handen om door de juiste informatie, de juiste zorg op de juiste plek te kunnen ontvangen. Want door dit voor de hele regio Noord-Nederland uit
te denken en in te richten, maakt dat zorgprofessionals straks eenvoudiger en beter kunnen samenwerken. 

Met als bijkomend voordeel, dat je als inwoner niet bij én je huisarts, en je apotheek, en je prikdienst, en je verloskundige, en je fysiotherapeut, en het ziekenhuis en het verpleeghuis weer opnieuw je toestemming hoeft vast te leggen. En je niet elke keer weer hoeft te vertellen welke medicijnen je gebruikt en dat je allergisch bent voor penicilline."

Jan-Joost: "Onze toestemmingspijlen hebben we gericht op een landelijk toestemmingsregister. Zodat onze inwoners straks voor alle zorg in Nederland maar één keer, op één plek, hun toestemming hoeven vast te leggen.

Regionale versnelling

Aan de overlegtafel van het RIVO komen de werelden van de zorgprofessionals en de ict’ers samen. De kennis en ervaring van de gebruikers van de informatiesystemen worden dus direct aan die tafel gekoppeld aan de mensen die de systemen realiseren. Omdat we dit gezamenlijk als regio oppakken, is de uitkomst van deze regionale optelsom veel groter dan de som der delen; het geheel komt in de versnelling. En dat is de grote winst van op deze manier met elkaar samenwerken.