De Zorgviewer: van MVP tot Livegang


In december 2023 hebben de bouwers de eerste versie van de Zorgviewer, de MVP-versie opgeleverd aan de opdrachtgever Bestuurlijk ROAZ Noord-Nederland. En nu, februari 2024 treffen we de voorbereidingen voor een veilige livegang, waarbij Dokter Drenthe, MCL, Tjongerschans en het UMCG de primeur hebben. Zij zijn de eerste vier zorginstellingen die gebruik kunnen gaan maken van de viewer.

Baanbrekend
De Zorgviewer is ontwikkeld en gebouwd door zorginstellingen in Groningen, Friesland en Drenthe, zonder tussenkomst van commerciële partijen. En ze stellen de viewer gratis ter beschikking aan zorginstellingen in Nederland.

Wat vooraf ging: De Zorgviewer
Het idee van de Zorgviewer is gekomen vanuit de vraag in de markt. De huidige administratieve puzzel, het sneller kunnen handelen en het voor de patiënt of cliënt minder lastig maken staan hierbij centraal. Of zoals één van de RIVO-Noord leden het verwoord: “Een totaalbeeld van de patiënt is heel waardevol. Alle afspraken, diagnostiek en verrichtingen in één viewer kunnen zien, ook die van de eerste- en derdelijn, zou veel uitzoekwerk schelen".

 

 Essentieel

Rik van der Werf, cardioloog in het UMCG: “Als je het mij vraagt is de zorgviewer dé oplossing voor de administratieve puzzel die we nu voor elke patiënt moeten leggen. Vaak gaat het goed om wijs te worden uit alle pdf’jes die via XDS binnenkomen, maar het is voor collega’s van de zorgadministratie vaak een enorme zoektocht om alle informatie van een patiënt compleet te krijgen. De zorgviewer is een essentieel onderdeel van goede netwerkzorg, zoals wij die verlenen binnen HartNet. Maar de viewer is straks natuurlijk voor veel meer regionale zorgpaden een uitkomst, zoals de geriatrische en oncologische zorg.”

Waardevol

Rieanne Aardema, zorgpadcoördinator HartNet en Regine Koning, stafmedewerker Cardiologie in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen hebben meegedacht tijdens de eerste designsessie.
“Een totaalbeeld van de patiënt is heel waardevol. Alle afspraken, diagnostiek en verrichtingen in één viewer kunnen zien, ook die van de eerste- en derdelijn, zou veel uitzoekwerk schelen. Voor onze pacemakertechnicus zijn bijvoorbeeld het controle ECG en de X-thorax, na
implantatie van een CRT-pacemaker in een interventiecentrum, essentieel voor de controleafspraak.” 

Tijdwinst

Clariska Bijlsma, unithoofd CCU en Observatorium in het Martini Ziekenhuis: “De zorgviewer maakt de informatie van een patiënt voor alle betrokken zorgprofessionals inzichtelijk, waardoor er snel overlegd, beslist en gehandeld kan worden. Volgens mij is dit echt optimale inzet van ict in de zorg.” Haar collega Bea Kranenborg, secretaresse CCU en Observatorium, beaamt dit: “We besteden nu nog
veel tijd aan het verzendklaar maken en het  verzenden van patiëntgegevens. Ook tussen alle betrokken zorgorganisaties moet er nog vaak contact gelegd worden om de informatie compleet te krijgen, iets wat veel tijd kost. Met de zorgviewer hoeft dat straks niet meer; dat scheelt enorm.”