De zorgviewer: een totaalbeeld, altijd en overal

 

De juiste zorg op de juiste plek. Met de juiste informatie. Hoe doen we dat? In Noord-Nederland willen we dat gaan doen met de regionale zorgviewer. “De zorgviewer is een concrete uitwerking van onze netwerkzorg-architectuur”, vertelt Jan- Joost van Walsum, lead enterprise architect in het UMCG. “In de zorgviewer brengen we alle gegevens van de patiënt of cliënt, vanuit de verschillende zorgorganisaties, samen op één scherm. Met de zorgviewer kan elke zorgprofessional in zijn eigen systeem werken, én -als de patiënt of cliënt zijn toestemming heeft gegeven- op elk moment complete informatie opvragen en relevante gegevens overnemen in het eigen informatiesysteem. Elke zorgprofessional krijgt díe informatie te zien, die voor hem of haar relevant is. Een huisarts heeft immers andere informatie nodig dan een medisch specialist.”


“Een prototype van de viewer hebben we in het najaar van 2020 ontwikkeld aan de hand van een HartNet-zorgpad. In een online designsessie, waarin alle toekomstige gebruikers vertegenwoordigd waren, hebben we de informatiebehoefte van alle betrokkenen in kaart gebracht. Vervolgens hebben ict-teams tijdens een connectathon -een soort digitale snelkookpan- in één dag een viewer gebouwd. Op basis van die ervaringen willen we nu gaan werken aan de ontwikkeling van de definitieve zorgviewer. Met als einddoel: een omgeving waarmee zorgprofessionals altijd een actueel totaalbeeld van de patiënt of cliënt hebben, waarmee samenwerken nog eenvoudiger wordt, waarmee dubbele diagnostiek verleden tijd is en waarmee de administratiedruk daalt.” 

 Essentieel

Rik van der Werf, cardioloog in het UMCG: “Als je het mij vraagt is de zorgviewer dé oplossing voor de administratieve puzzel die we nu voor elke patiënt moeten leggen. Vaak gaat het goed om wijs te worden uit alle pdf’jes die via XDS binnenkomen, maar het is voor collega’s van de zorgadministratie vaak een enorme zoektocht om alle informatie van een patiënt compleet te krijgen. De zorgviewer is een essentieel onderdeel van goede netwerkzorg, zoals wij die verlenen binnen HartNet. Maar de viewer is straks natuurlijk voor veel meer regionale zorgpaden een uitkomst, zoals de geriatrische en oncologische zorg.”

Waardevol

Rieanne Aardema, zorgpadcoördinator HartNet en Regine Koning, stafmedewerker Cardiologie in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen hebben meegedacht tijdens de designsessie.
“Een totaalbeeld van de patiënt is heel waardevol. Alle afspraken, diagnostiek en verrichtingen in één viewer kunnen zien, ook die van de eerste- en derdelijn, zou veel uitzoekwerk schelen. Voor onze pacemakertechnicus zijn bijvoorbeeld het controle ECG en de X-thorax, na
implantatie van een CRT-pacemaker in een interventiecentrum, essentieel voor de controleafspraak.” Rieanne en Regine denken ook graag mee met het doorontwikkelen van de viewer. “Elk stapje dat we zetten, is er één."

Tijdwinst

Clariska Bijlsma, unithoofd CCU en Observatorium in het Martini Ziekenhuis: “De zorgviewer maakt de informatie
van een patiënt voor alle betrokken zorgprofessionals inzichtelijk, waardoor er snel overlegd, beslist en gehandeld
kan worden. Volgens mij is dit echt optimale inzet van ict in de zorg.” Dit beaamt Clariska haar collega Bea Kranenborg, secretaresse CCU en Observatorium: “We besteden nu nog
veel tijd aan het verzendklaar maken en het daadwerkelijk verzenden van patiëntgegevens. Ook tussen alle betrokken zorgorganisaties moet er nog vaak contact gelegd worden om de informatie compleet te maken, iets wat veel tijd kost. Met de zorgviewer hoeft dat straks niet meer; dat gaat grote tijdwinst opleveren.”