Partners in ons zorgnetwerk

Onze partners

Het versterken en verbeteren van onze regionale informatievoorziening doen we samen met partners in de zorg, regionaal en landelijk.

Meerwaarde

Onze partners dragen -met hun kennis en kunde- bij om onze gezamenlijke informatievoorziening mogelijk te maken.