BgZ zibs, wat zijn dat eigenlijk?

 De letters BgZ staan voor Basisgegevensset Zorg. De BgZ bestaat uit patiëntgegevens die nodig zijn voor continuïteit van zorg. 

  

Zib is een afkorting van Zorginformatiebouwsteen. Deze bouwstenen (zibs dus) zijn ontwikkeld om informatie flexibel te kunnen samenstellen. Ze vormen de basis voor standaardisatie van zorginformatie. Een zib beschrijft wat er over een bepaald item van het zorgproces van de patiënt moet worden vastgelegd en hoe dat moet worden vastgelegd. Dit zorgt voor eenduidigheid, duidelijkheid en uitwisselbaarheid van de informatie.

Voorbeeld van een zib: zib-Patiënt
Wat: waar bestaat zib-patiënt uit?
Dit bestaat uit : BSN, voornaam, achternaam, tussenvoegsel, geb. datum

Hoe: hoe wordt zib-patiënt beschreven?:
BSN: 9 cijfers
Voornaam: tekst (Eerste letter, Hoofdltr)
Achternaam: tekst (Eerste letter Hoofdltr)
Tussenvoegsel: tekst (kleine letters)
Geboortedatum: dag, maand, jaar 

En zo ziet de zib-patiënt er dan uit:

BSN: 123456789
Voornaam: Bram
Achternaam: Dijk
Tussenvoegsel: van
Geboortedatum: 15 mei 1984