De architecten

Ofwel het implementatiegids (IG) team. Het IG-team ontwikkelt en stelt de specificaties op zodat ze samen met het ontwikkelteam, onze leveranciers én zorgverleners het juiste product realiseren. In dit geval dus de Zorgviewer en het bouwblok Toestemming.


De implementatiegids (document)

Samenwerking is vooruitgang. Dit geldt ook voor de implementatiegids. Deze maakt het IG-team niet alleen, maar samen met het ontwikkelteam, onze leveranciers én de zorgverleners. En dit delen we dan ook graag! Met onze partners, zorginstellingen en anderen.

Onze basis - document netwerkzorgarchitectuur

Het doel van dit document is het vastleggen, verfijnen en borgen van de discussie die in een aantal ziekenhuizen is gevoerd rond het ondersteunen van netwerkzorgpaden met informatie- en informatietechnologie. Om hiermee een bijdrage te kunnen leveren aan de verbetering van de informatievoorziening in de zorg in Noord Nederland en overzicht in  bestaande technieken en initiatieven. Ook het bepalen van een “stip aan de horizon” die als doel heeft om de zorgprocessen optimaal te kunnen ondersteunen.

Architect aan het woord

 Michael van der Zel, Enterprise Architect in het UMCG, is lead van het implementatiegids-team. "Het bepalen van de (technische) uitgangspunten en randvoorwaarden, is cruciaal, zowel vanuit de techniek als vanuit de zorgverleners.. Zo werken we in de Noordelijke ziekenhuizen met verschillende EPD- softwaresystemen zoals Epic, ChipSoft en Topicus. Ieder met eigen instellingen, programmatuur en werkprocessen. In al deze verschillende systemen moet straks de Zorgviewer probleemloos 'kunnen kijken'. Een hele uitdaging, maar dat maakt het juist extra boeiend, aldus Michael." 

BgZ zibs, wat zijn dat eigenlijk?

 De letters BgZ staan voor Basisgegevensset Zorg. De BgZ bestaat uit patiëntgegevens die nodig zijn voor continuïteit van zorg. 

  

Zib is een afkorting van Zorginformatiebouwsteen. Deze bouwstenen (zibs dus) zijn ontwikkeld om informatie flexibel te kunnen samenstellen. Ze vormen de basis voor standaardisatie van zorginformatie. Een zib beschrijft wat er over een bepaald item van het zorgproces van de patiënt moet worden vastgelegd en hoe dat moet worden vastgelegd. Dit zorgt voor eenduidigheid, duidelijkheid en uitwisselbaarheid van de informatie.


Voorbeeld van een zib: zib-Patiënt
Wat: waar bestaat zib-patiënt uit?
Dit bestaat uit : BSN, voornaam, achternaam, tussenvoegsel, geb. datum 

Hoe: hoe wordt zib-patiënt beschreven?:
BSN: 9 cijfers
Voornaam: tekst (Eerste letter, Hoofdltr)
Achternaam: tekst (Eerste letter Hoofdltr)
Tussenvoegsel: tekst (kleine letters)
Geboortedatum: dag, maand, jaar 

En zo ziet de zib-patiënt er dan uit:

BSN: 123456789
Voornaam: Bram
Achternaam: Dijk
Tussenvoegsel: van
Geboortedatum: 15 mei 1984