Gezamenlijke informatievoorziening voor de zorg

Welkom op de website van RIVO-Noord. Deze letters staan voor: 
regionaal informatievoorzieningsoverleg Noord-Nederland. 

Ons netwerk gaat de grenzen van de individuele zorgorganisaties en de bekende lijnen voorbij. Omdat we ervan overtuigd zijn dat zorg in samenwerking verleend moet worden om inwoners van onze regio van de beste zorg te kunnen voorzien. Een regionale informatievoorziening is daarvoor het fundament. 

Fundament

De zorg verandert. Als zorgprofessionals vormen we steeds meer een netwerk rond de patiënt en cliënt. Een gezamenlijke informatievoorziening voor al die zorgprofessionals is essentieel. Sterker: een gezamenlijke informatievoorziening is hét fundament voor netwerkzorg. 

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

Een gezamenlijke informatievoorziening als fundament voor netwerkzorg. Om zo alle inwoners van onze zorgregio de juiste zorg, op de juiste plek te kunnen verlenen. Hoe we dat gaan doen? Je ziet het in deze animatie.

Zorgviewer

De juiste zorg op de juiste plek. Met de juiste informatie. Hoe doen we dat? In Noord-Nederland doen we dit met de Zorgviewer, die per april 2024 live is. Hierin brengen we gegevens van een patiënt  vanuit verschillende zorgorganisaties, samen op één scherm. Zo krijg je als zorgverlener direct een completer beeld.

Toestemmingsregistratie

Toestemmingsregistratie

Voor de beste behandeling is een zo compleet mogelijk beeld van de patiënt of cliënt nodig. Zijn er meerdere zorgprofessionals bij de behandeling betrokken? Dan is uitwisseling van zorginformatie belangrijk. En voor die uitwisseling moet de patiënt of cliënt zelf toestemming geven. 

Steeds meer cmio's, cnio's en cio's van zorgorganisaties in Noord-Nederland sluiten bij RIVO-Noord aan. Om vanuit de inhoud een gezamenlijke informatievoorziening voor Noord-Nederland te realiseren. Nieuwsgierig naar wat we doen? Of wil je onderzoeken of je je vanuit jouw zorgorganisatie ook bij ons wilt aansluiten? Sluit je dan bij ons aan!