RIVO-Noord

De letters RIVO-Noord staan voor: regionaal informatievoorzieningsoverleg 
Noord-Nederland. 

RIVO-Noord is een ambitieus samenwerkingsnetwerk in Noord Nederland. Een samenwerkingsnetwerk op het gebied van informatievoorziening in de zorg, met mensen die de zorg zelf verlenen (cmio's en cnio's). 

Ons netwerk gaat de grenzen van de individuele zorgorganisaties en de bekende lijnen voorbij. Omdat we ervan overtuigd zijn dat zorg in zorgnetwerken of regionale zorgpaden verleend moet worden om inwoners van onze regio van de beste zorg te kunnen voorzien. Nu en in de toekomst.  Een gezamenlijke, regionale informatievoorziening is daarvoor de basis.

Verbindende factor

 

Vanuit RIVO-Noord willen we de verbindende factor vormen voor de noordelijke zorgregio op het gebied van strategische zorginformatie. Wij werken aan verbinding en verkenning met o.a. het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en zorgverzekeraars. Wij brengen partijen bij elkaar brengen om verbindingen te leggen en versnelling aan te brengen. Met als doel: regionale beschikbaarheid van zorginformatie voor alle inwoners en zorgprofessionals. 

RIVO-Noord
RIVO-Noord
RIVO-Noord
RIVO-Noord
RIVO-Noord
RIVO-Noord
RIVO-Noord
RIVO-Noord