Gegevensuitwisseling - toestemming

 

Een zorgverlener is wettelijk verplicht medische gegevens van patiënten bij te houden in een medisch dossier. Zo ontstaat er een duidelijk beeld van de gezondheidssituatie van een patiënt én kan de zorgverlener goede zorg bieden. Deze patiëntgegevens mogen worden uitgewisseld met andere zorgverleners. Dit mag echter alleen als een patiënt hier zelf toestemming voor geeft. En dus akkoord is om zijn of haar medische gegevens te delen. Uitdrukkelijke toestemming noemen we dit.

Dit geldt ook voor de Zorgviewer. Alleen als de patiënt zelf toestemming geeft om gegevens te delen, kan de Zorgviewer deze gegevens opvragen. Heb je als patiënt geen toestemming verleend? Dan kan de zorgverlener deze dus ook niet ophalen in de Zorgviewer...

 

 Hoe werkt 'toestemming' bij de Zorgviewer? 

 

 In de Zorgviewer zelf geef je geen toestemming, de Zorgviewer 'volgt de toestemming vanuit het bronsysteem'. Maar wat bedoelen we hier eigenlijk mee? Hieronder even een voorbeeld ter verduidelijking:

Stel, je bent patiënt in het Martini ziekenhuis en je hebt daar toestemming gegeven voor het uitwisselen van je medische gegevens met een ander ziekenhuis. Je wordt voor een aanvullende behandeling doorverwezen naar het UMCG. De UMCG-arts wil graag nog wat extra details van een eerdere 'operatie (verrichting) in het Martini' hebben. 

Via de Zorgviewer kan de UMCG-arts deze details bij het Martini 'raadplegen'. Voor dit delen hoef jij de Zorgviewer of het UMCG geen extra toestemming te geven, dit had je immers al gedaan in het Martini ziekenhuis. In dit geval dus het bronsyteem. 

Over toestemming

 

Hieronder is per zorgverlener (ziekenhuis) aangegeven hoe het delen van toestemming is ingeregeld/vastgelegd bij deze zorgverlener.  En hoe je dit kunt aanpassen. Je linkt naar de desbetreffende pagina op de website van de zorgverlener.

Zo 'werkt'  toestemming bij het MCL.

Zo 'werkt' toestemming bij het UMCG.


Zo 'werkt' toestemming bij Tjongerschans.


Zo 'werkt' toestemming bij Nij Smellinghe.


Zo 'werkt' toestemming bij Antonius Zorggroep. 


Zo 'werkt' toestemming bij het Martini.