Zorgviewer: van idee tot uitwerking


Video: een eerste blik

Wie kan beter uitleggen wat de bouw van de Zorgviewer omvat, dan één van de bouwers zelf? Applicatie-ontwikkelaar Frank Guchelaar laat het ons zien. Met een eerste demo van de werking van de viewer in EPIC en Logica. 

Het projectteam

Begin 2023 is het projectteam gestart met de eerste fase van de bouw en de bijbehorende (concept)implementatiegids. Dit onder de enthousiaste leiding van Myrthe Bruin en Inkrid Feil, beiden werkzaam in het UMCG. Ze worden hierbij ondersteund door projectmedewerker Hilda Koning en de andere leden van het projectteam.

Het bouwteam

Ook achter de bouw van de Zorgviewer gaat een verhaal schuil. Er zit namelijk een team van bouwers (engineers) achter de knoppen. Wie zijn ze? Welke rol spelen zij en met wie werken ze samen? Welke keuzes maken ze samen met deze partners en zorgverleners?

De architecten 
ofwel het 'implementatiegids (IG)-team'

Voor een stevige en solide bouw is een goed fundament nodig. Met hierin de uitgangspunten, principes en instructies voor een goede implementatie van de Zorgviewer. Ook hier zit een team achter de knoppen. Wie zijn we en waar werken we aan?