Nieuws

Regionale zorgviewer: aan de slag! 

Woensdag 7 september troffen we als RIVO-leden alle bestuurders van ons samenwerkingsnetwerk. Wat was het goed om elkaar eindelijk in 3D te ontmoeten, in plaats van twee dimensionaal via de schermen van onze laptops en telefoons.
 
Lees hier verder >>

Bouwblokken

Onze regionale informatievoorziening realiseren we in de vorm van de regionale zorgviewer. Deze bestaat uit negen bouwblokken. Ze zorgen ervoor, dat de zorgviewer modulair en flexibel opgebouwd kan worden. Alle bouwblokken samen zorgen voor de zorgviewer.
 
Lees hier verder >>

De mensen van RIVO-Noord

Graag stellen wij de RIVO-leden aan u voor. Deze keer in de schijnwerpers: Franke Volbeda van Treant Zorggroep.
 
Lees hier verder >>

Zorgviewer benoemd als proeftuin voor CumuLuz

CumuluZ is de toekomstige, landelijke IT-architectuur voor een actueel en compleet patiëntendossier. Met het CumuluZ-platform worden worden zorggegevens als één geheel gepresenteerd, zonder dat hier een centrale landelijke database voor nodig is. Onze regionale zorgviewer is hiervoor als proeftuin benoemd.

Anders dan veel andere landelijke initiatieven wordt de CumuluZ-implementatie gebaseerd op een bottom-up (agile-scrum) benadering, waarbij succesvolle proeftuinen worden opgeschaald tot een landelijk dekkend zorgplatform voor alle zorgverleners en patiënten.

Download de executive summary van CumuluZ hier >>

Het waarom en hoe van RIVO-Noord

De zorg verandert. Als zorgprofessionals vormen we steeds meer een netwerk rond de patiënt. Een gezamenlijke informatievoorziening voor al die zorgprofessionals is essentieel. Sterker: een regionale informatievoorziening is daarvoor het fundament. Zodat alle zorginformatie beschikbaar is voor alle zorgprofessionals in het zorgnetwerk. Altijd en overal. 

Lees hier verder >>

Vruchtbare acute zorg-bijeenkomst

Dinsdag 24 mei organiseerde ROAZ-bureau Acute Zorgnetwerk Noord Nederland een bijeenkomst over de toekomst van acute zorg in onze zorgregio. Bestuurders en professionals van de noordelijke zorgorganisaties waren hierbij aanwezig.

Door middel van vier strak getimede pitches werden zij geïnformeerd over de vier -hoogst geprioriteerde- ROAZ-thema’s: zorgcoördinatie en capaciteit, personeel, landelijk beleid en data-beschikbaarheid en slimme zorgtechniek. En laat nou data-beschikbaarheid precies 'ons ding' zijn.

Lees hier verder >>

Bestuurlijk supportteam 

We zijn RIVO-Noord begonnen met een aantal zorgverleners, die samen dezelfde wensen hadden en nog steeds hebben: een gezamenlijke informatievoorziening voor onze zorgregio. Dit is essentieel om, ook in de toekomst, onze inwoners van de best mogelijke zorg te kunnen blijven voorzien. Inmiddels is ons bescheiden comité uitgegroeid tot een regionaal samenwerkingsnetwerk. En sinds kort worden we hierbij ondersteund door een Bestuurlijk supportteam.

Lees hier verder >> 

Labgegevens delen 

Laboratoria, zorgverleners, patiënten, cliënten en onderzoekers wisselen dagelijks duizenden laboratoriumgegevens uit. De laboratoriumonderzoeken maken een belangrijk onderdeel uit van de medische zorg. Ook in onze zorgregio.

Any minute uitslagen kunnen inzien, is een grote wens binnen onze zorgregio. Het zorgt ervoor, dat we ons vak beter kunnen uitoefenen en we onze patiënten en cliënten van de best mogelijke zorg kunnen voorzien.

Lees hier verder >>

De mensen van RIVO-Noord

Via deze weg stellen we graag onze RIVO-leden voor. Wie is het? Bij welke zorgorganisatie werkt dit RIVO-lid? En wat hoopt hij/zij/hen/die voor informatievoorzieningsdromen te verwezenlijken?

Deze keer de eer aan Ninke Leffers, gynaecoloog en CMIO bij het Ommelander Ziekenhuis Groningen.

Lees hier verder >> 

Uitnodiging: denk en praat mee

RIVO-Noord is een ambitieus samenwerkingsnetwerk in de provincies Drenthe, Friesland en Groningen. Een samenwerkingsnetwerk op het gebied van informatievoorziening in de zorg, met mensen die de zorg zelf verlenen (cmio's).

Ons netwerk gaat de grenzen van de individuele zorgorganisaties en de bekende lijnen voorbij. Omdat we ervan overtuigd zijn dat zorg in zorgnetwerken of regionale zorgpaden verleend moet worden om inwoners van onze zorgregio van de beste zorg te kunnen voorzien. Een gezamenlijke, regionale informatievoorziening is daarvoor het fundament.

Al veel zorgorganisaties zien het belang van een regionale informatievoorziening in en zijn aangesloten bij RIVO-Noord. Is jouw zorgorganisatie nog niet aangesloten, maar wil je wel graag participeren? Of een keer aansluiten bij ons maandelijks overleg? Dan kan! Meld je dan bij een van onze contactpersonen, zij vertellen je graag meer! 

Mooie informatievoorzieningsstappen

De juiste zorggegevens op de juiste plek, zodat we de any time de juiste zorg kunnen verlenen in Noord-Nederland. Dat is waar we ons samen als RIVO-Noord richten. Met als ultieme stip op de horizon de regionale zorgviewer, maar in de tussentijd worden er prachtige, concrete tussenstappen gezet. Stappen die vooral voor de medewerkers van de zorgadministraties grote winst opleveren.  

Lees hier verder >>

De mensen van RIVO-Noord: Tom Sterk

Via deze weg stellen we graag onze RIVO-leden voor. Wie is het? Bij welke zorgorganisatie werkt dit RIVO-lid? En wat hoopt hij/zij/hen/die voor informatie-voorzieningsdromen te verwezenlijken? Aan Tom Sterk de eer om het spits af te bijten.

Lees hier verder >>

Regionale zorgviewer: waar staan we?

 Een veelbesproken onderwerp binnen RIVO-Noord is de regionale zorgviewer, daar werken we samen naartoe. Met concrete tussenstappen, zodat zorgprofessionals en medewerkers medische administratie in de tussentijd zo eenvoudig en snel mogelijk inzicht hebben in de zorginformatie van patiënten en cliënten.

Lees hier verder >>

In de media: ‘Ik ben een groot voorstander van eigen regie patiënten’

In augustus verscheen in ICT&Health een interview met Annet Dam, huisarts bij Huisartsenpraktijk Het Bolwerk in Franeker, over de komst van PGO’s.

Download het interview hier >>

Marc Seelen geeft voorzittershamer door aan Dan Zhang

Begin juli nam internist-nefroloog en cmio binnen het UMCG afscheid als voorzitter van RIVO-Noord. Hij gaf de voorzittershamer door aan Dan Zhang, reumatoloog en cmio binnen het MCL. Bij deze een ode aan Marc, die zijn rol als voorzitter natuurlijk en inspirerend heeft gepakt.

Lees hier verder >>

Kwartiermakers zijn los

We zijn als RIVO-Noord van start gegaan met een enthousiaste groep CMIO’s en CIO’s, vanuit een gezamenlijke behoefte. Nu, ruim een jaar later, hebben we een stevige visie ontwikkeld en begint onze identiteit te groeien. Tijd om een en ander toekomstbestendig te maken!
 
Lees hier verder >>

In de media: één zorgviewer voor de zorg

Op de website van Zorgverbeteraars verscheen in mei 2021 een interview met o.a. voormalig RIVO-Noord voorzitter Marc Seelen.

Lees het interview hier >> 

Focus

Afgelopen voorjaar (2021) hebben we vanuit RIVO-Noord ons eerste magazine gemaakt: FOCUS op informatievoorziening in de zorgregio Noord-Nederland

Lees hier verder >>