Veelgestelde vragen (FAQ)

 Op deze pagina hebben we een bundeling gemaakt van veelgestelde vragen over de Zorgviewer. Met uiteraard de antwoorden. Staat je vraag er niet bij of wil je meer weten over de Zorgviewer? Neem dan gerust contact met ons op.

  


Wat is de Zorgviewer?

Created with Sketch.

De Zorgviewer is een systeem (oplossing) waarmee zorgverleners informatie over patiënten  uit elkaars zorgdossier kunnen inzien. Dit kan alleen met toestemming van de patiënt. De Zorgviewer toont de informatie zoals deze is opgeslagen in een bronsysteem (zoals EPD). 

Wat toont de Zorgviewer?

Created with Sketch.

Met de Zorgviewer hebben zorgverleners toegang tot patiëntinformatie die in de verschillende systemen (EPD of HIS) van een zorgverlener beschikbaar is. Van actuele bloedwaarden tot behandelwensen en verrichtingen (operaties).
 

De Zorgviewer toont de volgende informatie:
- Startscherm - dashboard met tijdlijn
- Correspondentie (brieven en verslagen)
- Problemen (inclusief diagnose)
- Verrichtingen
- Behandelaanwijzigen & wilsverklaringen
- Laboratorium uitslagen

Alleen als de patiënt toestemming heeft gegeven, worden deze gegevens getoond. De viewer toont de informatie zoals deze is opgeslagen in het bronsysteem. In de Zorgviewer kunnen geen gegevens worden aangepast of opgeslagen. 

Voor wie is de Zorgviewer? 

Created with Sketch.

De Zorgviewer is alleen bestemd voor zorgverleners in Nederland die aangesloten zijn op het Zorgviewer systeem. In eerste instantie, vanaf de livegang (18 april 2024) zijn dit artsen van de volgende vier zorginstellingen: Dokter Drenthe, MCL, Tjongerschans en het UMCG. 

Hoe werkt de Zorgviewer?

Created with Sketch.

De Zorgviewer wordt opgestart vanuit het eigen Elektronisch Patiënten Systeem (EPD of HIS). Via een knopje start je als zorgverlener de zorgviewer op. Er hoeft niet apart ingelogd te worden. Alle regels die gelden voor inzage van patiënt gegevens in het eigen EPD of HIS gelden ook voor de Zorgviewer (zoals autorisatie, authenticatie en toestemmingsregistratie).

Hoe 'werkt' toestemming in de Zorgviewer

Created with Sketch.

Een zorgverlener is wettelijk verplicht medische gegevens van patiënten bij te houden in een medisch dossier. Zo ontstaat er een duidelijk beeld van de gezondheidssituatie van een patiënt én kan de zorgverlener goede zorg bieden. Deze patiëntgegevens mogen worden uitgewisseld met andere zorgverleners. Dit mag echter alleen als een patiënt hier zelf toestemming voor geeft. En dus akkoord is om zijn of haar medische gegevens te delen. Uitdrukkelijke toestemming noemen we dit.

Dit geldt ook voor de Zorgviewer. Alleen als de patiënt zelf toestemming geeft om gegevens te delen, kan de Zorgviewer deze gegevens opvragen. Heb je als patiënt geen toestemming verleend? Dan kan een zorgverlener deze dus ook niet ophalen in de Zorgviewer. In de Zorgviewer zelf geef een patiënt dus geen toestemming, de Zorgviewer 'volgt de toestemming vanuit het bronsysteem'.


Hoe is de privacy geborgd?

Created with Sketch.

Zorgverleners en zorginstelingen, van huisartsen tot ziekenhuizen, vinden privacy van patiënten heel belangrijk en moeten voldoen aan strenge wet- en regelgeving. Persoonsgegevens worden daarom zeer zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Zonder de uitdrukkelijke toestemming van een patiënt zal een zorgverlener geen medische gegevens delen. En zonder toestemming kan er in de Zorgviewer geen informatie worden getoond. 


Wat zijn de voordelen van de Zorgviewer? 

Created with Sketch.

Voor zowel zorgverleners als patiënten kent de Zorgviewer voordelen:
- Zo kunnen zorgverleners beter geïnformeerd beslissingen nemen, doordat ze elkaars gegevens kunnen inzien. 
- Daarnaast bespaart het tijd, doordat zorgverleners minder heen en weer hoeven te bellen of te corresponderen om de juiste informatie over een patiënt te krijgen. 
- Hierdoor heeft zorgverlener meer tijd voor de patiënt. 
- Ook kan het dubbele diagnostiek én dubbele handelingen (zoals bijvoorbeeld bloedprikken)  voorkomen. 
- Voor patiënten is dit een groot voordeel, naast dat 'de patiënt niet bij iedere zorginstelling zijn of haar verhaal opnieuw moet doen'. 

Kan ik ook beelden bekijken via de Zorgviewer?

Created with Sketch.

Nee, er zijn geen beelden beschikbaar in de Zorgviewer. Voor het opvragen van beelden wordt verwezen naar de huidige manier van werken.

Kan ik gegevens via de Zorgviewer opslaan?

Created with Sketch.

Nee, dat kan niet. De Zorgviewer maakt het mogelijk om gegevens te tonen, maar niet om deze te bewerken, aan te passen of op te slaan in het eigen patienten dossier. De gegevens blijven dus ten alle tijde 'bij de bron van waaruit ze worden getoond.

Welke zorginstellingen zijn aangesloten op de Zorgviewer? 

Created with Sketch.

De Zorgviewer is beschikbaar voor zorgverleners in Nederland, die aangesloten zijn op het Zorgviewer systeem. In de eerste fase ( vanaf de livegang) zijn dit ziekenhuizen en huisartsen die aangesloten zijn bij RIVO-Noord, waarbij we starten met vier zorginstellingen: Dokter Drenthe, MCL, Tjongerschans en het UMCG. Deze instellingen maken gebruiken van een Elektronisch Patiënten Systeem van EPIC (MCL en UMCG), Chipsoft (Tjongerschans) of een Huisartsinformatie systeem (HIS) Topicus (Dokter Drenthe). 

In de volgende fase sluiten we de andere ziekenhuizen in Friesland, Groningen en Drenthe met het EPD van Chipsoft aan: Wilhelmina Ziekenhuis Assen, Antonius Zorggroep,  Nij Smellinghe en Martini Ziekenhuis en de Topicus-zorgorganisaties (huisartsenorganisaties in Drenthe, Friesland, Groningen). Daarna gevolgd door de Nedap en Nexus instellingen in het Noorden (van vvt tot ggz).

Wie heeft de Zorgviewer ontwikkeld?

Created with Sketch.

De Zorgviewer is bedacht, gebouwd en gefinancierd door een netwerk van zorgverleners in het Noorden die zijn verenigd in RIVO-Noord. Het is een antwoord op de vraag vanuit de zorg, of eigenlijk een lang gekoesterde wens; toegang tot informatie uit elkaars systemen. Dankzij goede samenwerking met de zorgverleners, zorginstellingen en de bestuurders en de leveranciers, hebben we de Zorgviewer kunnen ontwikkelen.

Wij hebben ook wel interesse in de Zorgviewer. Hoe werkt dit?

Created with Sketch.

De Zorgviewer is beschikbaar voor zorgverleners van zorginstellingen in Nederland, die aangesloten zijn op het Zorgviewer systeem en lid zijn van RIVO-Noord. Voor meer informatie over lidmaatschap of aansluiting, neem gerust contact met ons op.