Terugblik: bestuurlijk overleg RIVO-Noord

Dinsdagmiddag 14 november kwamen Rivo-leden én bestuurders samen in de Health Hub Roden voor het jaarlijks bestuurlijk overleg. Centraal stond 'de droom' van zorgverleners in regio Noord en hoe we hier samen verdere stappen in kunnen zetten. Want dat we dit willen én gaan doen, was gisteren weer overduidelijk!

Samenvattend over deze middag kunnen we concluderen, dat:

  • een regionale informatievoorziening voor onze zorgregio onze gezamenlijke wens is en blijft; 
  • de bouw van de Zorgviewer een eerste en concrete uitwerking van deze wens is; 
  • zorgverleners niet kunnen wachten tot de Zorgviewer MVP live gaat vanaf 2024;
  • we samen ontzettend trots kunnen zijn dat we in het Noorden binnen één jaar tijd de Zorgviewer MPV hebben kunnen bouwen; 
  • we elkaar ook concreet kunnen helpen, zoals door het 'uitlenen' van een RIVO informatie-architect aan bijvoorbeeld een VVT-organisatie of de GGZ; 
  • we samen gaan werken aan het verwoorden van onze droom en de concrete roadmap en acties die hieruit voortvloeien;
  • er zoveel mogelijk Noordelijke zorginstellingen moeten aansluiten bij RIVO-Noord. Zo kunnen we ketenbreed nog meer stappen zetten. Waarop Gerben Krewinkel, voorzitter Raad van Bestuur van Zorggroep Drenthe als aanvulling gaf: 'anders ga ik wel met een busje langs alle VVT-instellingen in het Noorden'. 


Het vervolg
Op de agenda van 2023 prijken nog een aantal belangrijke data. Zoals 13 december, de dag van de oplevering van de Zorgviewer MVP aan het bestuurlijk ROAZ Noord-Nederland (de opdrachtgever). Als bestuur zijn wij ondertussen druk bezig met de aanvraag voor de IZA-gelden voor het vervolgtraject. 


Daarnaast gaan we verder met het verwoorden van onze droom en uiteindelijk onze gezamenlijke roadmap voor de regio. Kort gezegd, wat gaan we samen oppakken, wanneer en hoe. De basis hiervoor wordt mede gelegd door de RIVO-informatie architecten, die volop aan de slag zijn met de technische en digitale kaders en mogelijkheden. Want we kunnen wel iets moois bedenken, het moet ook kunnen qua techniek, wetgeving en ontwikkelingen.
Wordt vervolgd dus. Op naar meer💪

Waar staan we nu met de Zorgviewer?

Wie kan beter uitleggen waar we de afgelopen maanden aan gebouwd hebben, dan één van de bouwers zelf? Een van de bouwers Frank Guchelaar laat het ons zien in deze video >